online pharmacies !}| flomax online

Zgłoszenie rozpoczęcia rejestracji

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

.................................................................                                ...................................., ...........................
................................................................                                                   miejscowość    dnia
................................................................
................................................................
................................................................

dane firmy

 

 

 

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH

 

Informuję, że z dniem ..................................................... rozpoczynam rejestrację sprzedaży przy pomocy ......... kas/drukarek fiskalnych  zainstalowanych:

1. .................................................... 2. ....................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
3. .................................................... 4. ....................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
5. .................................................... 6. ....................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.....................................................
pieczątka i podpis